SP 45 - Biblioteka

Wielkość liter:

 

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W BIBLIOTECE SZKOLNEJ SP45
NA CZAS TRWANIA PANDEMII COVID-19

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI


REGULAMIN WYPOŻYCZANIA PODRĘCZNIKÓW

 

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA (NPRC)

 

Jedną z bardzo ważnych pracowni na terenie szkoły jest biblioteka. Urzeczywistnia te same cele i zadania co pozostałe pracownie, lecz różni się od nich doborem pomocy i organizacją zajęć. Jej ranga na terenie szkoły obok warunków organizacyjnych, realizowanych zadań jest w dużym stopniu uzależniona od pracującego z młodzieżą w wypożyczalni i czytelni nauczyciela bibliotekarza, od jego inwencji, zapału, sprawności intelektualnej, kultury czytelniczej, sumienności, to jest od jego cech osobowości.

 

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

 

Rok szkolny 2019/2020:

 

Rok szkolny 2018/2019:

 

ARCHIWUM imprez okolicznościowych

 

ORGANIZACJA BIBLIOTEKI

 • Biblioteka przy Szkole Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku funkcjonuje od września 1988 roku

 • Składa się z trzech pomieszczeń: wypożyczalni, czytelni i pokoju opracowań zbiorów bibliotecznych (wyposażonych w sprzęt audiowizualny)

 • Godziny pracy: 8:00 - 17:00

 • Pracuje w niej 4 nauczycieli bibliotekarzy

 

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA I KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 45 

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

im. ŚW. JANA PAWŁA II W BIAŁYMSTOKU

 

 1. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe są własnością szkoły
 2. Podręczniki i materiały edukacyjne przekazane szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres 3 lat
 3. Do wypożyczenia podręczników, materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie szkoły, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 4. Podręczniki uczniom szkoły będą wypożyczane nieodpłatnie
 5. Uczeń, który w trakcie roku szkolnego, z powodów losowych, rezygnuje z edukacji w szkole, zobowiązany jest zwrócić otrzymane podręczniki lub materiały edukacyjne.
 6. Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń obowiązany jest dbać o ich stan użytkowy, zobowiązany jest do przechowywania podręcznika w okładce.
 7. Wraz z upływem terminu zwrotu (koniec roku szkolnego) Uczeń powinien uporządkować podręczniki, tj. powycierać wszystkie wpisy ołówkiem, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty CD, mapy, plansze itp.)
 8. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne uszkodzenia fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.
 9. Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych, nieujawnionych w chwili wypożyczenia.
 10. Za zgubiony  lub  zniszczony  podręcznik  odpowiedzialność  ponoszą rodzice.

W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia podręcznika lub materiału edukacyjnego szkoła może żądać od rodziców ucznia zwrotu:

a) kosztu zakupu podręcznika, materiału edukacyjnego w klasie 4 i 7 szkoły podstawowej

b) kosztu podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej w klasach I – III szkoły podstawowej

c) w klasach 5, 6 i 8 szkoły podstawowej do odkupienia zniszczonego egzemplarza podręcznika i dostarczenia go do biblioteki

 1. Dołączona do podręcznika, materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną część podręcznika, materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym. Zagubienie płyty CD skutkuje koniecznością zwrotu kosztów całego podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

W przypadku niedostarczenia nowego podręcznika lub braku zwrotu kosztu zakupu wstrzymane zostanie wydanie kompletu podręczników obowiązujących w nowym roku szkolnym.

02.09.2019

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

August 2020
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Dane do faktur

NABYWCA:

MIASTO BIAŁYSTOK
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
NIP: 966 211 72 20

 

ODBIORCA:

Szkoła Podstawowa Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Świętego Jana Pawła II
- SP 45
ul. Łagodna 10
15-757 Białystok

Gościmy

Odwiedza nas 215 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

2257113
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W ubiegłym tygodniu
W tym miesiącu
W ubiegłym miesiącu
W sumie
2028
13894
15922
2135308
46435
399835
2257113

Your IP: 3.226.245.48
2020-08-04 02:36