Wielkość liter:

 

Deklaracja Dostępności

 

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, dokumenty typu PDF, JPG są nieczytelne przez czytniki ekranu; tabele znajdują się wewnątrz innych tabel; tabele nie mają nagłówków w górnych wierszach; wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia:
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny( - raport oceniający).

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Elżbieta Tomkiel
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • nr telefonu: +48856644680

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
 • Adres: ul. Łagodna 10, 15-757 Białystok
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48856644680

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

• budynek Szkoły Podstawowej Nr 45 przy ul. Łagodnej 10 w Białymstoku złożony jest z dwóch części (dydaktyczna i sportowa),

• do budynku prowadzi główne wejście wprost z poziomu terenu,

• plac główny przed wejściem do budynku nie posiada uskoków utrudniających przemieszczanie się osób na wózkach,

• nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,

• istnieje możliwość zaparkowania pojazdu dla osób z niepełnosprawnościami na placu głównym (wyznaczone są miejsca),

• pracownik portierni szkolnej udziela informacji przy wejściu głównym interesantowi, w razie potrzeby posiłkuje się wsparciem koordynatora do spraw dostępności,

• istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem (kącik interesanta) w każdej sprawie,

• w budynku na każdym poziomie (piwnica, parter, I piętro, II piętro, blok sportowy) znajdują się szerokie korytarze,

• w budynku posiadamy : windę zewnętrzną z dostępem na wszystkie kondygnacje z poziomu szatni, rampę umożliwiającą poruszanie się z bloku dydaktycznego do bloku sportowego, platformę schodową umożliwiającą przemieszczanie się z poziomu piwnicy na parter i pierwsze piętro bloku sportowego, świetlicy oraz biblioteki szkolnej,

• w budynku na każdym piętrze bloku dydaktycznego dostosowano toaletę i łazienkę dla osób niepełnosprawnych,

• w budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,

• budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego,

• w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących,

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

Strona internetowa posiada pewne elementy, które ułatwiają odczyt informacji osobom niedowidzącym (powiększanie czcionki dokumentów).

Informacje o dodatkowych oświadczeniach

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików do wersji dostępnych cyfrowo.

Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

Aplikacje mobilne

 • Nazwa aplikacji: Brak aplikacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

Dane do faktur

NABYWCA:

MIASTO BIAŁYSTOK
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
NIP: 966 211 72 20

 

ODBIORCA:

Szkoła Podstawowa Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Świętego Jana Pawła II
- SP 45
ul. Łagodna 10
15-757 Białystok

Gościmy

Odwiedza nas 409 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

9725703
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W ubiegłym tygodniu
W tym miesiącu
W ubiegłym miesiącu
W sumie
22573
24877
129634
9385129
470633
732760
9725703

Your IP: 34.239.160.86
2021-09-17 22:10