Wielkość liter:

 

Deklaracja Dostępności

 

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, dokumenty typu PDF, JPG są nieczytelne przez czytniki ekranu; tabele znajdują się wewnątrz innych tabel; tabele nie mają nagłówków w górnych wierszach; wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia:
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny( - raport oceniający).

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Elżbieta Tomkiel
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • nr telefonu: +48856644680

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
 • Adres: ul. Łagodna 10, 15-757 Białystok
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48856644680

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

• budynek Szkoły Podstawowej Nr 45 przy ul. Łagodnej 10 w Białymstoku złożony jest z dwóch części (dydaktyczna i sportowa),

• do budynku prowadzi główne wejście wprost z poziomu terenu,

• plac główny przed wejściem do budynku nie posiada uskoków utrudniających przemieszczanie się osób na wózkach,

• nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,

• istnieje możliwość zaparkowania pojazdu dla osób z niepełnosprawnościami na placu głównym (wyznaczone są miejsca),

• pracownik portierni szkolnej udziela informacji przy wejściu głównym interesantowi, w razie potrzeby posiłkuje się wsparciem koordynatora do spraw dostępności,

• istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem (kącik interesanta) w każdej sprawie,

• w budynku na każdym poziomie (piwnica, parter, I piętro, II piętro, blok sportowy) znajdują się szerokie korytarze,

• w budynku posiadamy : windę zewnętrzną z dostępem na wszystkie kondygnacje z poziomu szatni, rampę umożliwiającą poruszanie się z bloku dydaktycznego do bloku sportowego, platformę schodową umożliwiającą przemieszczanie się z poziomu piwnicy na parter i pierwsze piętro bloku sportowego, świetlicy oraz biblioteki szkolnej,

• w budynku na każdym piętrze bloku dydaktycznego dostosowano toaletę i łazienkę dla osób niepełnosprawnych,

• w budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,

• budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego,

• w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących,

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

Strona internetowa posiada pewne elementy, które ułatwiają odczyt informacji osobom niedowidzącym (powiększanie czcionki dokumentów).

Informacje o dodatkowych oświadczeniach

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików do wersji dostępnych cyfrowo.

Informujemy, iż od dnia 01 lipca 2022 r. będzie działała nasza nowa witryna WWW pod tym samym adresem, która będzie zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej.

Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

Aplikacje mobilne

 • Nazwa aplikacji: Brak aplikacji

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

May 2022
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Dane do faktur

NABYWCA:

MIASTO BIAŁYSTOK
ul. Słonimska 1
15-950 Białystok
NIP: 966 211 72 20

 

ODBIORCA:

Szkoła Podstawowa Nr 45
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Świętego Jana Pawła II
- SP 45
ul. Łagodna 10
15-757 Białystok

Gościmy

Odwiedza nas 420 gości oraz 0 użytkowników.

Licznik odwiedzin

15020035
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
W ubiegłym tygodniu
W tym miesiącu
W ubiegłym miesiącu
W sumie
34754
36111
228596
14619741
424743
750623
15020035

Your IP: 18.232.53.185
2022-05-16 21:35