SP 45 - Aktualności

Komunikat Rekrutacja

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – listy zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie ich na drzwiach wejściowych do szkoły. W związku z panującym obecnie zagrożeniem epidemicznym wywołanym koronawirusem – informujemy o innych możliwościach sprawdzenia wyników rekrutacji:   

  • jeśli wniosek został wypełniony elektronicznie – poprzez zalogowanie do systemu, 
  • jeśli we wniosku został wpisany adres e-mail – wysłane zostanie powiadomienie na ten adres, 
  • dzwoniąc do szkoły,
  • na stronie internetowej placówki: sp45.bialystok.pl

Przypominamy także, że rodzice kandydata zakwalifikowanego do danej szkoły, są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania dziecka do tej placówki w terminie do 31 marca do godz. 15.00. Zachęcamy do elektronicznego potwierdzania woli poprzez wysłanie skanu podpisanego oświadczenia na e-mail placówki, do której dziecko zostało zakwalifikowane – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Oświadczenie woli można złożyć do skrzynki znajdującej się w przedsionku szkoły w godz. 8:00 – 18:00.

Powyższe informacje dotyczą tylko kandydatów spoza obwodu szkoły podstawowej. Dzieci z obwodu przyjmowane są z urzędu na podstawie zgłoszenia, nie należy składać oświadczenia woli.

Załączniki:
- druk oświadczenia woli

Piotr Górski
Dyrektor Szkoły

Komunikat do rodziców

W okresie zamknięcia szkoły nauczyciele będą prowadzić zajęcia z uczniami z wykorzystaniem dziennika Librus, portali społecznościowych i platform edukacyjnych. Bardzo proszę o dopilnowanie, aby uczniowie codziennie odczytywali wiadomości wysyłane im przez nauczycieli.

Piotr Górski
Dyrektor Szkoły

KOMUNIKAT

W dniach 25 maja -7 czerwca 2020 r. w szkole będą odbywać się zajęcia  opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III oraz będą prowadzone konsultacje dla uczniów  klas VIII oraz zajęcia rewalidacyjne.

Od 1 czerwca będą organizowane konsultacje  dla pozostałych chętnych uczniów.

Warunkiem uczestnictwa  ucznia w zajęciach i konsultacjach jest wypełnienie  przez rodziców ucznia stosownej deklaracji.

Druki do pobrania

Organizatorami rekrutacji na  w/w zajęcia są wychowawcy klas.

W dniach 25 maja-7 czerwca szkoła dla interesantów będzie zamknięta.

W sprawach pilnych proszę o kontakt telefoniczny
z Sekretariatem Szkoły w godz. 8:00 - 15:00 tel. 85-664-46-80
lub na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
lub przez Dziennik Librus.
 Dyrektor SP 45
Piotr Górski

DYSKOTEKA KLAS V - VII

GALERIA !

20 lutego w naszej szkole odbyła się długo wyczekiwana przez uczniów dyskoteka klas 5-7. Różniła się jednak od tych z lat ubiegłych. Dyskoteka stanowiła element programu "Stop przemocy w szkole", który został wdrożony w listopadzie 2019. Uczniowie, którzy na podstawie wcześniej opracowanych kryteriów zakwalifikowali się do uczestnictwa w niej, dzięki uprzejmości Rady Rodziców mogli pobawić się zupełnie bezpłatnie. Rada Rodziców postanowiła nagrodzić w ten sposób osoby, które swoim zachowaniem na co dzień wpływają na przyjazną i pokojową atmosferę w szkole. Uczniowie nie tylko się dobrze bawili (o czym świadczą zdjęcia), ale mieli okazję do zrzucenia kalorii po zjedzonych pączkach z okazji Tłustego Czwartku.

Nasza szkoła otrzymała certyfikat:

„Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2020”

za projekty:

 - „KODOWANIE - TWÓRCZE DZIAŁANIE”
 - „ZWYCIĘŻAMY DOBREM - STOP PRZEMOCY W SZKOLE”.

Jesteśmy szkołą, która podejmuje i promuje ambitne wyzwania edukacyjne. Takie wyzwania tworzą sprzyjające warunki naszym uczniom(tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi również) do rozwijania pasji, zainteresowań, wspierają doskonalenie kompetencji kluczowych. Dzięki tym działaniom podchodzimy do edukacji w sposób nowoczesny, wspieramy inicjatywy naszych uczniów, kształtujemy postawy społeczne.

Autorki projektów: Agnieszka Karłuk, Joanna Snarska

„Świata odkrywanie przez kodowanie”

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła zaistniała na mapie Europy poprzez innowacyjne działania związane z programowaniem.

Tym razem postawiłyśmy na pracę w zespole oraz kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów. Są to niezbędne kompetencje wykorzystywane każdego dnia, które powinien posiąść każdy uczeń. Szczególne trudności  w ich nabywaniu mają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ważne jest więc, by były rozwijane już od wczesnego dzieciństwa.

Zwieńczeniem prowadzonych przez nas działań jest certyfikat, który otrzymała nasza szkoła. Już cała Europa wie, że w naszej placówce od najmłodszych lat  poznajemy zasady programowania.