ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE DLA UCZNIÓW KLAS IV-VIII

Szanowni Rodzice!

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19,

informujemy o planowanej realizacji dodatkowych zajęć wspomagających dla uczniów klas IV-VIII  w terminie od 02.09.2021r. - 22.12.2021r.

Deklaracja udziału w zajęciach wspomagających

Czytaj więcej...

I miejsce Mileny Rolak z klasy IId w X edycji konkursu miejskiego
"Nasz czysty Białystok"


Olimpiada OLIMPUSEK

OGÓLNE ZASADY PUNKTACJI

1. Olimpiada OLIMPUSEK z języka polskiego przeznaczona była dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Treść sprawdzianów pozwalała sprawdzić uczniom umiejętność wyszukiwania informacji w tekście, znajomość podstawowych pojęć z zakresu wiedzy o języku oraz podstawowych zasad ortograficznych.

2. Olimpiada OLIMPUSEK z matematyki przeznaczona była dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. Treść sprawdzianów pozwalała sprawdzić uczniom umiejętność myślenia matematycznego, rozpoznawania podstawowych figur, rozwiązywania prostych równań, liczenia i porównywania miar.

Czytaj więcej...

KOMUNIKAT

Dyrektor szkoły informuje, że nauczanie zdalne w szkole przedłużono do 25 kwietnia 2021r.

Biblioteka i świetlica szkolna pracują na dotychczasowych zasadach.

Stołówka szkolna będzie nieczynna

Biblioteka szkolna czynna w godzinach 800 - 1500

 Z poważaniem
Piotr Górski - Dyrektor Szkoły

 

Deklaracja Dostępności

 

Szkoła Podstawowa Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej .

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa zawiera niezgodności lub wyłączenia wymienione poniżej.

Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych, dokumenty typu PDF, JPG są nieczytelne przez czytniki ekranu; tabele znajdują się wewnątrz innych tabel; tabele nie mają nagłówków w górnych wierszach; wiele zdjęć, obrazów, grafik i innych informacji nietekstowych nie posiada alternatywnej wersji tekstowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację Dostępności sporządzono dnia:
 • Deklaracja Dostępności została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny( - raport oceniający).

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

 • osobą kontaktową jest: Elżbieta Tomkiel
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • nr telefonu: +48856644680

Do wskazanej wyżej osoby można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 45 z Oddziałami Integracyjnymi im. Świętego Jana Pawła II w Białymstoku
 • Adres: ul. Łagodna 10, 15-757 Białystok
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: +48856644680

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

• budynek Szkoły Podstawowej Nr 45 przy ul. Łagodnej 10 w Białymstoku złożony jest z dwóch części (dydaktyczna i sportowa),

• do budynku prowadzi główne wejście wprost z poziomu terenu,

• plac główny przed wejściem do budynku nie posiada uskoków utrudniających przemieszczanie się osób na wózkach,

• nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące,

• istnieje możliwość zaparkowania pojazdu dla osób z niepełnosprawnościami na placu głównym (wyznaczone są miejsca),

• pracownik portierni szkolnej udziela informacji przy wejściu głównym interesantowi, w razie potrzeby posiłkuje się wsparciem koordynatora do spraw dostępności,

• istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem (kącik interesanta) w każdej sprawie,

• w budynku na każdym poziomie (piwnica, parter, I piętro, II piętro, blok sportowy) znajdują się szerokie korytarze,

• w budynku posiadamy : windę zewnętrzną z dostępem na wszystkie kondygnacje z poziomu szatni, rampę umożliwiającą poruszanie się z bloku dydaktycznego do bloku sportowego, platformę schodową umożliwiającą przemieszczanie się z poziomu piwnicy na parter i pierwsze piętro bloku sportowego, świetlicy oraz biblioteki szkolnej,

• w budynku na każdym piętrze bloku dydaktycznego dostosowano toaletę i łazienkę dla osób niepełnosprawnych,

• w budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego,

• budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego,

• w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących,

Informacje o dodatkowych udogodnieniach

Strona internetowa posiada pewne elementy, które ułatwiają odczyt informacji osobom niedowidzącym (powiększanie czcionki dokumentów).

Informacje o dodatkowych oświadczeniach

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików do wersji dostępnych cyfrowo.

Inne użyteczne informacje o zapewnianiu dostępności

Aplikacje mobilne

 • Nazwa aplikacji: Brak aplikacji

 

Rekrutacja do Świetlicy na rok szkolny 2021/2022
dla przyszłych pierwszoklasistów

Prosimy o dostarczenie wypełnionej karty zgłoszenia dziecka do świetlicy i pozostawienie w przedsionku szkoły w skrzynce z napisem: REKRUTACJA ŚWIETLICA.

Karta zgłoszenia ! - do pobrania i samodzielnego wydrukowania (kliknij tutaj)

Wersja papierowa karty zgłoszenia dziecka do świetlicy znajduje się obok skrzynki: REKRUTACJA ŚWIETLICA

Szkoła Podstawowa nr 45 realizuje projekt unijny.

W ramach tego działania odbyło się
szkolenie nauczycieli z zakresu TIK.

Dzień dobry.

Zwracamy się do WAS DZIECI z prośbą o zaangażowanie w zbiórkę charytatywną dla Mikołaja Karelusa, 20-miesięcznego chłopca z Wysokiego Stoczku z Białegostoku, który cierpi na SMA - rdzeniowy zanik mięśni. Rodzice Mikołaja muszą zebrać łącznie 9,5 mln zł na terapię genową. Mikołaj potrzebuje najdroższego leku na świecie. Lek Zolgensma można podać dziecku, które waży mniej niż 13,5 kg. Mikołaj obecnie waży 11 kg, więc mamy... 2,5 kg czasu. Mikołaj przybiera na masie szybciej, bo nie porusza się tak intensywnie jak jego rówieśnicy... Prosimy o mobilizację, aby każdy z Państwa przekazał chociaż niewielką kwotę dla Mikołaja. Cel ten jest do osiągnięcia, ale każdy z nas musi uwierzyć, że JAKAKOLWIEK WPŁATA MA OGROMNE ZNACZENIE. Dodatkowo, jeśli szkoła zaangażuje się w zbiórkę, otrzyma system Grow Uperion do zwiększania motywacji uczniów na rok, bezpłatnie! Aby zwiększyć poczucie solidarności i motywacji została w tym celu utworzona specjalna skarbonka dla naszej szkoły, na którą możemy dokonywać wpłat www.siepomaga.pl/sp45 Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, (...) czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II

Nie bądźmy obojętni. Pokażmy, że można na nas liczyć!!

Samorząd  Uczniowski

KOMUNIKAT

Od dnia 18 stycznia 2021 r. uczniowie klas 1-3 rozpoczynają naukę stacjonarną stosownie do wytycznych MEiN, MZ i GIS.

Stołówka szkolna będzie wydawać posiłki zgodnie z wcześniej obowiązującym harmonogramem.

Świetlica szkolna będzie czynna w godzinach 7.00-16.00.

Biblioteka szkolna będzie czynna  w godzinach 8.00-16.00.

Jednocześnie przypominam, że nadal obowiązują procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii.

Dyrektor SP45
Piotr Górski

KOMUNIKAT !!!

Informuję, iż od dnia: 30 listopada 2020 r. do 22 grudnia 2020 r.
klasy 1 - 8 w SP45
kontynuują system zdalnego nauczania.

W terminie: od 23 grudnia 2020 r. do 03 stycznia 2021 r. -
- przerwa świąteczna. 

W terminie: od 04 do 17 stycznia 2021 r. - ferie zimowe

Dyrektor SP45
Piotr Górski

2 miejsce

w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej Miasta Białegostoku
w Lidze Lekkoatletycznej

W dniu 25 września 2020 na Stadionie w Zwierzyńcu odbyły się zawody lekkoatletyczne.

Czytaj więcej...

81. rocznica agresji ZSRS na Polskę

Peleton Pamięci  17.09.

rowerem przez historię Białegostoku

Muzeum Pamięci Sybiru – już 4 rok z rzędu organizuje rowerowy peleton pamięci …

W tym roku (ze względu na pandemię, trochę skromniejsza forma) 4 stacje – Start Muzeum Pamięci Sybiru – Pomnik „Bohaterskim Matkom Sybiraczkom”;  Podlaski Oddział Straży Granicznej – Tablica upamiętniająca Armię Ochotniczą; Cmentarz Wojskowy; Pomnik – Grób Nieznanego Sybiraka.

W tym roku – jak miło – nasi uczniowie z klas VI F, VII A, VIII E  i VIII D również uczestniczyli w żywej lekcji historii …

Galeria zdjęć !

więcej … www.radio.bialystok.pl/galerie/index/id/189422

Wymagania Edukacyjne w SP45:

KOMUNIKAT

Od dnia 26 sierpnia 2020 r. do odwołania pracownicy sekretariatu szkoły będą obsługiwać interesantów w godzinach: 730 - 1530 – po umówieniu wizyty telefonicznie lub drogą e-mailową:

tel. 856644680 lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W sekretariacie szkoły może przebywać tylko jeden interesant
posiadający maseczkę lub przyłbicę.

Proszę przestrzegać wyznaczonych terminów wizyty w szkole.

                                                                                      Piotr Górski
Dyrektor Szkoły

XV Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności
Destination Imagination już za nami!

Odbyła się ona w dniach 19-22.06. Z powodu epidemii koronawirusa nie mogliśmy osobiście pokazać przygotowanego przez nas przedstawienia, które wykorzystywało elementy informatyki, chemii i akustyki, ale zaprezentowaliśmy je w formie kilkuminutowych filmików wysłanych do komisji ekspertów. W tym roku wyjątkowo nie przyznawano miejsc drużynom biorącym udział w Olimpiadzie, ale uznaliśmy, że nie one były najważniejsze. Rozwijaliśmy nasze pasje, uczyliśmy się współpracy i nieszablonowego myślenia, przy okazji dobrze się bawiąc. Z dumą zaprezentowaliśmy wyniki naszej całorocznej pracy i zyskaliśmy słowa uznania oraz zachęty do dalszych twórczych działań od ekspertów Olimpiady.

Czytaj więcej...

DYSKOTEKA KLAS V - VII

GALERIA !

20 lutego w naszej szkole odbyła się długo wyczekiwana przez uczniów dyskoteka klas 5-7. Różniła się jednak od tych z lat ubiegłych. Dyskoteka stanowiła element programu "Stop przemocy w szkole", który został wdrożony w listopadzie 2019. Uczniowie, którzy na podstawie wcześniej opracowanych kryteriów zakwalifikowali się do uczestnictwa w niej, dzięki uprzejmości Rady Rodziców mogli pobawić się zupełnie bezpłatnie. Rada Rodziców postanowiła nagrodzić w ten sposób osoby, które swoim zachowaniem na co dzień wpływają na przyjazną i pokojową atmosferę w szkole. Uczniowie nie tylko się dobrze bawili (o czym świadczą zdjęcia), ale mieli okazję do zrzucenia kalorii po zjedzonych pączkach z okazji Tłustego Czwartku.

Nasza szkoła otrzymała certyfikat:

„Dobrze zaPROJEKTowana Szkoła 2020”

za projekty:

 - „KODOWANIE - TWÓRCZE DZIAŁANIE”
 - „ZWYCIĘŻAMY DOBREM - STOP PRZEMOCY W SZKOLE”.

Jesteśmy szkołą, która podejmuje i promuje ambitne wyzwania edukacyjne. Takie wyzwania tworzą sprzyjające warunki naszym uczniom(tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi również) do rozwijania pasji, zainteresowań, wspierają doskonalenie kompetencji kluczowych. Dzięki tym działaniom podchodzimy do edukacji w sposób nowoczesny, wspieramy inicjatywy naszych uczniów, kształtujemy postawy społeczne.

Autorki projektów: Agnieszka Karłuk, Joanna Snarska

„Świata odkrywanie przez kodowanie”

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła zaistniała na mapie Europy poprzez innowacyjne działania związane z programowaniem.

Tym razem postawiłyśmy na pracę w zespole oraz kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów. Są to niezbędne kompetencje wykorzystywane każdego dnia, które powinien posiąść każdy uczeń. Szczególne trudności  w ich nabywaniu mają uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ważne jest więc, by były rozwijane już od wczesnego dzieciństwa.

Zwieńczeniem prowadzonych przez nas działań jest certyfikat, który otrzymała nasza szkoła. Już cała Europa wie, że w naszej placówce od najmłodszych lat  poznajemy zasady programowania.